• Take out: 1 900 545561
  • Giờ mở cửa : 11h - 23h
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ICHIBA SUSHI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG