• Take out: 1 900 545561
  • Giờ mở cửa : 11h - 20h30
Ngôn ngữ : Tiếng Việt