Chào mừng bạn đến với Ichiba Sushi. Bởi vì Covid-19, Ichiba Sushi ở địa chỉ 204 Le Lai đã phải đóng cửa. Chủ quán, Mr. Văn, đã chuyển nhà hàng đến địa điểm mới và đổi tên thành Ichihana Sushi Việt Nam. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến đó ngay bây giờ.

Welcome to Ichiba Sushi. Due to Covid-19, Ichiba Sushi on 204 Le Lai Street had to close. The owner, Mr. Van, moved the restaurant to a new location and re-named it Ichihana Sushi Vietnam. We will re-direct you there now.